Nová norma ČNE EN ISO 50001:2019

Právě vyšla norma ČSN EN ISO 50001:2019 pro systém managmentu hospodaření s energií, která nahradí normu ISO 50001:2011. Certifikáty podle této staré normy platí do 20.8.2021, ale audity od 21.2.2020 již budou pouze podle nové normy. Ve Sdružení poradců jsme připravili metodiku implementace požadavků této normy nebo pro přechod již zavedeného systému. Nabízíme konzultace, přípravu, školení.

 

ISO 19011

Vyšla nová norma ISO 19011 zabývající se audity systémů managementu, právě nyní již také jako ČSN EN ISO 19001:2019. Její požadavky jsme již aplikovali i do osnov našeho školení pro interní auditory.

 

Školení - integrovaný systém

Připravili jsme materiály pro školení o integrovaném systému managementu podle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

 

Nová norma pro systém managementu BOZP

V říjnu 2018 vyšla norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití. CQS pořádá 6.3.2019 kurz, na kterém mám tu čest přednášet.