Nová norma ISO 50001

V srpnu vyšla novely normy ISO 50001 - Systémy managmentu hospodaření s energií. Připravujeme se na aplikaci jejich požadavků. Přechodové období pro organizace se zavedeným systémem podle ISO 50001:2011 je 3 roky. 

 

ISO 19011

Vyšla nová norma ISO 19011 zabývající se audity systémů managementu, právě nyní již také jako ČSN EN ISO 19001:2019. Její požadavky jsme již aplikovali i do osnov našeho školení pro interní auditory.

 

Školení - integrovaný systém

Připravili jsme materiály pro školení o integrovaném systému managementu podle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

 

Nová norma pro systém managementu BOZP

V říjnu 2018 vyšla norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití. CQS pořádá 6.3.2019 kurz, na kterém mám tu čest přednášet.