Sdružení poradců

Sdružení poradců vytvořili Ing. Alena Švarcová a Ing. Jiří Seger v roce 2008 jako volné otevřené sdružení osob samostatně výdělečně činných. V roce 2011 se ke sdružení připojila Mgr. Hana Nečesalová

 

Účelem vytvořeného sdružení je:

 

Společná tvorba a sdílení know-how
Vzájemná výpomoc při realizaci náročných zakázek
Zajištění zastupitelnosti v případě onemocnění, cest, atp.
Vzájemná kontrola práce pro zákazníky (např. závěrečné poradenské audity)
 

 

Nabízíme poradenství v oblasti systémů managementu jakosti, environmentálního managementu, managementu hospodaření s energií  a managementu BOZP, poradenství v ochraně životního prostředí, školení.

 

Bližší informace na těchto stránkách nebo na stránkách www.seger.cz a www.necesalova.cz