Vítejte na stránkách Aleny Švarcové.

Působnost v oblastech:

  • Systémy managementu (kvality, ochrany životního prostředí, BOZP, ...)
  • Ochrana životního prostředí

Jsem členem Sdružení poradců

ČSN ISO 46001

Vyšla norma ČSN ISO 46001 Systémy managementu efektivního hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití Nabízíme školení o této normě, připadně i pomoc při implementaci jejích požadavků.

Prezentace