Školení

Nabízím různá školení v oblasti systémů managementu a  ochrany životního prostředí

  • Školení interních auditorů
    • Systému managementu kvality podle ISO 9001
    • Systému environmentálního managementu podle ISO 14001 nebo EMAS
    • Systému managementu BOZP podle OHAS 18001 nebo již i podle ISO 45001
    • Integrovaných systémů

Obsah školení sestavuji podle přání a vyspělosti zákazníka, může zahrnovat požadavky odpovídajících norem, vybrané části ISO 19011 (požadavky na kompetence auditora, techniku auditování), přehled právních požadavků, praktická cvičení. Školení bývá ukončeno testem, na jehož základě vydává Sdružení poradců osvědčení uznávané certifikančími orgány.

  • Školení právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí