SPOLUPRÁCE PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU

Nabízím poradenskou činnost při zavádění

 • systému managementu kvality podle ISO 9001:2015
 • systému environmentálního managementu podle ISO 14001:2015 nebo EMAS
 • systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
 • systému managementu BOZP (radši již) podle ISO 45001
 • integrovaných systémů podle požadavků dvou nebo více z těchto norem;
 • dalších požadavků - rozšiřování systémů managementu o požadavky dalších norem
   

Poradenská činnost zahrnuje:

 • Provedení vstupní analýzy
 • Pomoc při zpracování dokumentace
 • Pomoc při plánování, formulaci cílů
 • Podpůrná školení – školení managementu, interních auditorů, realizačních týmů
 • Pomoc při interních auditech
 • Závěrečný poradenský audit
 • Možnou účast při externích auditech

 

Nabízím také poradenskou činnost při udržování a zlepšování systémů managementu – opakovaná školení, provedení interních auditů externě, pomoc při úpravách dokumentace, udržování „registrů“ v EMS a SM BOZP, atp.


Poradenskou činnost zajišťuji i za pomoci Sdružení poradců