Ochrana životního prostředí

"Externí ekolog"

Tyto služby zajišťuji v současné době pro společnosti:

  • Eurovia CS, a.s.
  • Liplastec s.r.o.

Zpracování dokumentů požadovaných právními předpisy

Havarijní plány, provozní řády, protokoly o nezařazení, hodnocení rizika ekologické újmy, atd. jsem v poslední době zpracovala mimo jiné pro firmy:

  • AŽD Praha s.r.o.
  • Eurovia CS, a.s.
  • Gühring s.r.o.
  • HBPO Czech Republic s.r.o.
  • Liplastec s.r.o.
  • Metrostav, a.s.